DONACIÓ

 

 

Desde Gran Via Ràdio  donem cobertura informativa, divulgació d'esdeveniments culturals i formatius que des d'institucions, entitats, associacions i col·lectius ens fan arribar.

El funcionament de Gran Via Ràdio com  mitjà de comunicació audiovisual es desenvolupa amb aportacions econòmiques dels nostres socis.

Gran Via Ràdio (AMSC) està inscrita en el Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de l'Interior amb número 58.943 secció 1a i número d'identificació fiscal G66832718.

El manteniment d'aquestes instal·lacions, energia elèctrica, comunicacions telefòniques i telemàtiques, streamings, equips tècnic electrònics, mobiliari, material fungible, desplaçaments, equips mòbils, etc. tenen una quantia total anual entorn els 8.000 € tot això sense comptar amb els sous del personal que fins a la data i per impossibilitat econòmica hem deixat apartat realitzant les nostres activitats amb socis i voluntaris.

Per tots aquests motius des de Gran Via Ràdio volem sol·licitar la teva  col·laboració mitjançant donacions dineràries en el compte bancari que la nostra entitat té a Triodos Bank o bé des de Paypal per poder seguir desenvolupant aquesta tasca de comunicació social.

Som una Associació Cultural sense ànim de lucre i promocionem música, cultura i esports. No rebem subvencions ni ingressos publicitaris, mantenir el nostre projecte radiofònic  i augmentar-lo comporta un gran esforç i unes despeses  mensuals molt elevades . Pot ajudar-nos aportan un euro al mes, per ajudar-nos a oferir una ràdio diferent, propera i comunitària.

 

Moltes gràcies

ES81-1491-0001-2930-0007-6820

descarga triofos.png