© Copyright 2012 - Associació de Mitjans i Serveis Culturals en Ràdio i Televisió Local de Catalunya  - CIF G-66832718 - Grup AMSC

  1. ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE

Característiques del servei.

La finalitat de Gran Via Ràdio, es el foment i la comunicació local, mitjançant ones hertzianes a la banda comercial de la FM i també a través d’Internet.

La creació de Gran Via Ràdio implica així el servei de comunicació comunitari del districte de Sant Martí de Provençal, aglutinant totes aquelles iniciatives socials, culturals i municipals que tinguin com a marc el districte de Sant Martí de Provençal inicialment.

La finalitat de Gran Via Ràdio és el foment i la promoció de la comunicació local o de barri, mitjançant  el desenvolupament , la gestió, la prestació i l’explotació, sota el servei de difusió per ones mètriques FM, Internet i qualsevol altre suport.

La creació de AMSC implica, així mateix, la creació i posada en funcionament d’una emissora de ràdio comunitària i cultural, Gran Via Ràdio, que tindrà una programació que abastarà les 24 hores del dia, en la que s’incidirà en la proximitat i la participació social del barri.

El Districte de Sant Martí

El districte de Sant Martí inclou en un mateix territori el passat i el futur de Barcelona, amb 10 barris que tenen un nexe comú: tots tenen un llarg passat industrial.

Avui, el districte de Sant Martí és un districte modern, amb projecció de futur i molt orgullós del seu passat.

AMSC  és l’organització gestora de l’entitat Gran Via Ràdio, constituïda com a entitat sense ànim de lucre que treballa en l’àmbit de la comunicació de proximitat  i en la radiocomunicació en general en la vessants vinculades al moviment cívic, cultural i com a experiència local de comunicació de proximitat.

Amb l’objectiu d’impulsar un espai comunicatiu amb la voluntat de cobrir un buit informatiu en l'àmbit de la ràdio.

Segons va declarar el Parlament Europeu en el seu “informe sobre els mitjans de comunicació al tercer sector de la comunicació” (2008/2011 INI), els serveis de comunicació audiovisuals prestats sense ànim de lucre són uns importants instruments per a capacitat els ciutadans i estimular-los per a participar activament en la societat civil, enriqueixen el debat social i representen un instrument de pluralisme intern.

Des d’aquesta perspectiva, aquests serveis s’han manifestat com un mitjà eficaç per a reforçar la diversitat cultural i lingüística, la inclusió social i la identitat local, ja que contribueixen a reforçar les identitats de comunitats d’interessos específics i, alhora permeten que els seus membres estableixin vincles amb altres grups de la societat, la qual cosa repercuteix en el foment de la tolerància i el pluralisme a la societat, d’altra banda, aquests mitjans promouen el diàleg  Inter cultural mitjançant l’educació del públic en general, la lluita contra els estereotips negatius i la correcció de determinades idees respecte de categories socials amenaçades d’exclusió, minories ètniques o religioses.

Així mateix, els serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre poden actuar també com a catalitzadors de la creativitat local, en oferir a artistes i empresaris creatius una plataforma pública per a assajar idees i conceptes nous.

La Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, preveu al seu article 70, la reserva d’un espai públic de comunicació que ha de beneficiar la prestació de serveis de comunicació per part d’entitats sense ànim de lucre, l’accés al qual s’ha de dur a terme mitjançant criteris que garanteixin la igualtat, la llibertat i la concurrència d’acord amb el que es determini per reglament.

L'esforç informatiu del projecte se centra en connectar les diferents realitats socials, econòmiques i culturals del país a través d'una xarxa de complicitats mitjançant un mitjà audiovisual tan conegut i antic com és la freqüència modulada, amb l’instancio d’informar i descobrir noves realitats, ampliar aspectes desconeguts o muts, reflexions que encara tardaran tems a escoltar-se als mitjans tradicionals i que no troben espai als medis convencionals.  

Posem entre tots els ciments per a la construcció d'una ràdio comunitària i cultural integrada  a la nostre ciutat, al nostre districte, al nostre barri.

Una aposta decidida, professional i sense complexos per reforçar el nostre espai de comunicació.

 

En resum, Gran Via Ràdio vol ser un medi amb major obertura a la comunitat, amb més possibilitats de crear un vincle estable amb les persones i organitzacions, contribuint a fomentar la pluralitat i la diversitat, és a dir, informar sobre variats temes comunitaris i incloure les diferents opinions dels diferents actors socials de la nostre comunitat.

Per aquesta raó social, va neixer a l’any 1999 la nostre ràdio, amb la necessitat de comunicar, d’informar  i donar resposta a una àmplia varietat de qüestions; accés  a la informació i eina de comunicació veïnal, com espai de comunicació ciutadana, disseminació de informació local i intercanvi de coneixements, alternativa d'oci i formació a joves i membres de la nostre comunitat,  altaveu de proximitat  de programes politics i governamentals a nivell local, i finalment con una eina d'educació ciutadana.

EQUIP
GRAN

Gran Via Ràdio – Ràdio Sant Martí FM està integrada per un gran col·lectiu de voluntaris i professional de la funció pública i  protecció civil que ens acompanyen en aquest projecte

VIA

a l’igual que també hi sumem companys de la branca del periodisme,  ràdio i  televisió d’àmbit nacional i local, tècnics d’imatge i só, informàtics, etc.

Tots amb un nexe en comú, procedim amb anterioritat del mon de les telecomunicacions

RÀDIO

i  ens apassiona, per tot això i molt més treballem en aquest projecte a la teva disposició amb un dels objectiu principals, potenciar la comunicació entre les persones des de la ràdio local del nostre districte.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now